Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Deklaracja wstąpienia do Stowarzyszenia

Deklaracja wstąpienia

do Stowarzyszenia Absolwentów Koneckiego Gimnazjum

Razem dla Przyszłości - KRS: 0000514970

Ja, niżej podpisany(a)

...................................................................................................................................................... 

/  nazwisko i imię /

proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia.

            Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia . Potwierdzam to wpłatą wpisowego - 50 zł i składki za rok .................  20 zł  na

Konto: 16 1020 2629 0000 9102 0306 0167  Odbiorca:  Stowarzyszenie Absolwentów,

26-200Końskie,  ul. kpt. Stoińskiego 4

..................................,     .........................         ........................................................................                  / miejscowość /             /  data  /                         /   własnoręczny podpis /

Poniżej przedstawiam dane osobowe:

Nazwisko i imię: ..........................................................................................................

Nazwisko rodowe:.......................................................................................................

Data urodzenia: .........................................................................................................

Adres do korespondencji:..........................................................................................

Adres e – mail: ..........................................................................................................

Telefon kontaktowy: ................................................................................................

Rok ukończenia szkoły (klasa): .................................................................................

Nazwisko wychowawcy: .........................................................................................

  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji obchodów Jubileuszu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883)

..............................................                                   .................................................................................         /  data  /                                                                                      / czytelny popis /

 

  

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?