Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Stowarzyszenie Razem dla przyszłości zarejestrowane.

 

  Z przyjemnością  informujemy wszystkich  Szanownych  Absolwentów   i Przyjaciół     I Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w  Końskich, że  prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach do Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr. 0000514970 wpisane zostało  Stowarzyszenie Absolwentów Koneckiego Gimnazjum i Liceum Razem dla przyszłości  z siedzibą  w  Końskich przy ul. kpt. Stoińskiego 4 – data wpisu 30 06 2014 r. Jak czytamy w  Statucie, główne cele działania tej nowo powstałej organizacji  to m.in.: podejmowanie działań na rzecz edukacji, nauki, oświaty i wychowania,  podtrzymywanie, upowszechnianie, pielęgnowanie  polskości, tradycji narodowej i regionalnej, umacnianie patriotycznych postaw wśród wychowanków i uczniów szkoły, zachowanie  i upowszechnianie pamięci o wkładzie profesorów i wychowanków Szkoły w walkę o wyzwolenie narodowe i rozwój regionalny, integrowanie wszystkich absolwentów, wychowanków  i  przyjaciół Szkoły, utrwalanie tradycji Szkoły i pamięci o jej absolwentach, wychowankach i nauczycielach oraz innych pracownikach, udzielanie wszechstronnej pomocy Szkole  w realizacji  jej zadań,  gromadzenie środków materialnych w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Stowarzyszenia. 

  Z pewnością  fakt powstania tej organizacji ucieszy całą społeczność  naszej najstarszej w powiecie szkoły a  wszyscy jej absolwenci wesprą ją  w  działaniu. 

Władze Stowarzyszenia to Kapituła, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński.

Składy poszczególnych organów: Kapituła: Marian Tadeusz Jankowski-kanclerz, Krzysztof Jasiński-wicekanclerz, Wojciech Jasnos - sekretarz, Beata Lis- kwestor, Edward Szustka- członek ;   Komisja Rewizyjna: Maciej Nieduziak – przewodniczący, Danuta Filiks, Krystyna Wiaderna ;  Sąd Koleżeński: Fidor Franciszek-przewodniczący, Jakubowska Anna-

 wiceprzewodnicząca, Słowiński Mariusz -sekretarz, Rudziński Władysław, Szejna  Wiesław Włodarczyk  Maciej- członkowie.

 Niebawem założone zostanie konto bankowe i stosowna strona internetowa.

 Gratulujemy pomysłu i  życzymy wytrwałości w  realizacji  zaplanowanych zadań.

Kapituła Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim członkom założycielom za pomoc,  podczas czynności organizacyjnych i rejestracyjnych.

 

                                                                                         Tekst i foto – emjot 

Fot.  Na zdjęciu władze  Stowarzyszenia :  stoją od  lewej u góry-Wiesław Szejna, Franciszek Fidor, Anna Jakubowska, Mariusz Słowiński; stoją od  lewej u dołu-  Wojciech Jasnos, Władysław Rudzińskii, Krystyna Wiaderka, Danuta Filiks, Joanna Stołowska / sekretarz podczas zebrania założycielskiego /,   Marian Tadeusz Jankowski, Maciej Włodarczyk,  Beata Lis, Maciej Nieduziak , Edward Szustka.

 

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?